Declararea nou-născutului

Atunci când vă prezentaṭi la spital pentru naṣtere, este obligatoriu să aveṭi la dumneavoastră un act de identitate (carte de identitate sau paṣaport).

Mai mult