• Telefon: 0762 235 333 (secție)
 • Adresă: Str. Bucur nr. 19, București (Maternitatea Bucur, Pavilion B)
Declararea nou-născutului

Declararea nou-născutului

Atunci când vă prezentaṭi la spital pentru naṣtere, este obligatoriu să aveṭi la dumneavoastră un act de identitate (carte de identitate sau paṣaport).Legislația prevede că, dacă urmaṭi să naṣteṭi ṣi nu puteṭi prezenta actul de identitate trebuie să fiṭi identificată. Personalul medical din camera de gardă sau serviciul de urgenṭă al spitalului/maternitățîi, va chema un echipaj de poliṭie să stabilească identitatea dumneavoastră. O astfel de situaṭie poate fi evitată dacă nu uităṭi să luaṭi cu d-stră cartea de identitate/paṣaportul.

După ce a avut loc naṣterea, întocmirea certificatului de naștere se face la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau, după caz, de ofițerul de stare civilă din cadrul primăriei  în a cărei rază s-a produs naṣterea în baza certificatului constatator al naṣterii copilului ṣi ale actelor părintelui/părinților, după caz.

Certificatul constatator al naṣterii se întocmeṣte ṣi se eliberează de către unitatea medicală unde a avut loc naṣterea. Ỉn situaṭia ȋn care ați născut în afară unei unități sanitare, certificatul constatator al naṣterii se eliberează de către medicul de familie al cărui cabinet medical este ȋnregistrat  în rază teritorială unde a avut loc naṣterea.

Dacă sunteṭi cetăṭeni străini, cu domiciliul sau vă aflați temporar în România, declararea copilului se face în aceleași condiții că și cetățenii români (Legea 119/1996).

Dacă nu sunteṭi căsătoriṭi, iar recunoașterea paternității are loc în momentul declarării nașterii, datele privind tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare certificatului de naștere ce se întocmește.

Declararea nașterii se face în termen de 15 zile de la data nașterii.

Copilul născut sau conceput în timpul căsătoriei are că tată pe soṭul mamei. Paternitatea poate fi contestată, dacă nu poate fi dovedit că soṭul mamei este tatăl copilului. Recunoaşterea poate fi făcută prin declaraṭie în făṭa ofițerului de stare civilă la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

Dacă sunteṭi părinți minori, recunoaşterea nou-născutului se poate face de către dumneavoastră fără să fiṭi însoṭiṭi de părinṭi. Dovadă naṣterii se poate face prin certificatul constatator al naşterii.

Numele de familie și prenumele copilului se stabilesc la data înregistrării naşterii pe baza declarației de naṣtere. Este interzisă ȋnregistrarea de către ofiṭerul de stare civilă a prenumelor  formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natură a afecta interesele copilului, ordinea publică și bunele moravuri. (Legea 287/2009).

Actele necesare la declararea naṣterii (original ṣi fotocopii) în funcṭie de situaṭie:

1.     Dacă părinṭii sunt căsătoriṭi:

 • certificatul constatator al naṣterii în original
 • certificatul de căsătorie
 • actele de identitate ale părinṭilor
 • actele de identitate al declarantului, după caz
 • dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public

2.     Dacă părinții nu sunt căsătoriți, iar copilul este recunoscut de tată:

 • certificatul medical constatator al naşterii
 • certificatul de naştere al mamei
 • actul de identitate al mamei
 • actul de identitate al tatălui
 • în cazul în care copilul este recunoscut de către tată, ambii părinţi vor completă şi semna numai în făţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea, declaraţia din care să rezulte şi numele de familie pe care urmează să-l poarte copilul.
 • dacă părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul semnată de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă sau a notarului public

3. Dacă mama copilului nu este căsătorită iar copilul nu este recunoscut de către tată (ȋn acest caz certificatul copilului poate fi cerut doar de către mamă):

 • certificatul constatator al naṣterii,
 • certificatul de naṣtere al mamei,
 • actul de identitate al mamei/declarantului

Când declarația a fost făcută după trecerea unui an de la dată nașterii, întocmirea actului se face în baza hotărârii judecătorești definitive și irevocabile, care trebuie să conțină toate datele necesare întocmirii actului de naștere.